Sākums
Kāzu foto sesija

Kāzu foto sesijas Ogres skaistākajās vietās

Kāzās ir tik daudz romantikas, neaprakstāmu sajūtu un tā brīža laimes, ka fotogrāfam nav kad slaistīties, lai šīs atmiņas saglabātu tik pat košas un dzīvespriecīgas.

Aiz galda visi iet pāros: papriekšu svāts ar svāču, vakarainis ar vakaraini, mielotājs ar mielotāju un tad jaunie un citi viesi. Jaunive nes rokā maizes kukuli ar sāli, jauniķis alus kannu, abi noliek maizi un kannu uz galda un visi apsēstas. Kāzu maltītē iesākas apdziedāšanās un pēc tam dejošana. Latviešu tautas ticējumi, Prof. P. Šmits, 4. sējums