Sākums
Kāzu foto Ogrē Lazdukalna dendrārijā

Kāzu foto Ogrē Lazdukalnā

Fantastisks parks ar pakalniem, ielejām un dīķi, satriecošas bildes sanāks gribot negribot. Paldies Benitai un Jānim Špakovskiem par ieguldīto darbu!

Brūtes pārim no baznīcas mājā nākot, pa priekšu nes eglīti. Mājām tuvojoties, to uzliek uz klēts jumta par zīmi, ka tur atrodas brūtes pūrs.
M. Siliņš, Ādaži, Latviešu tautas ticējumi, Prof. P. Šmits, 4. sējums