Sākums
Kāzu fotogrāfi arī Ventspilī

Ļoti eleganta kāzu fotosesija Ventspilī

Tas ir fantastiski strādāt ar tik pozitīvu jauno pāri, kas arī paši ir rupīgi gatavojušies fotosesijai, sameklējuši rekvizītus un pilni ar idejām.

Kāzās brūte un brūtgāns tiek vesti ar zobenu caur visām durvīm, lai neviens skauģis viņiem nevarētu kaitēt. Ja nav zobena, tad ņem arī izkapti
A. Bīlenšteina man., Puze. 1862, Latviešu tautas ticējumi, Prof. P. Šmits, 4. sējums