Sākums
Kāzu fotosesija Minhauzena muzejā

Mirklis

Fotosesijās top dabiskas un mīlestības pilnas bildes

Brūtgānam nevajaga priekš laulības dāvināt brūtei kurpes, jo tad gadoties, ka brūte aizstaigājot.
Latviešu tautas ticējumi, Prof. P. Šmits, 4. sējums