Sākums
Kāzu viesu foto

Fotogrāfs pievērs uzmanību arī kāzu viesiem: draugiem, radiem un paziņām

Viesi netraucē nolīgtajam kāzu fotogrāfam, arī viņi ir daļa no Jūsu nozīmīgā notikuma.

Kāzu dienas rītā saulei lecot tiklab pie jauniķa, kā pie jaunives sapulcējas ielūgtie viesi. Priekš braukšanas uz baznīcu jaunive viena nosēstas aiz galda un klātesošie met tai šķīvī labklājības naudu, lai viņai dzīvē nekad naudas netrūktu.
Latvis, 1925, 1072, Asūne, Latviešu tautas ticējumi, Prof. P. Šmits, 4. sējums