Sākums
Kāzu foto

Kāzu foto

Brūtgāns nobrauc pie brūtes jau kāzu priekšvakarā un brauc kāzu rītā abi reizā, tikai ne vienos ratos uz baznīcu.
Latviešu tautas ticējumi, Prof. P. Šmits, 4. sējums