Sākums
Kāzu fotosesija Rīgā

Mirklis fotogrāfijā pirms kāzu ceremonijas

Kamēr visi gaida ceremonijas sākumu, fotogrāfs nekavējas ķert momentus. Fotografēšana Teikas dzimtsarakstu nodaļā

Brūtgānam nevajaga priekš laulības dāvināt brūtei kurpes, jo tad gadoties, ka brūte aizstaigājot.
Latviešu tautas ticējumi, Prof. P. Šmits, 4. sējums