Sākums
Kāzu fotosesija Liepājā

Kāzu fotosesija Ālandes krastā

Kāzu fotogrāfam ir svarīgi radīt dabīgu un nepiespiestu atmosfēru, tādā veidā top brīnumskaistas bildes, mirkļi ar īpašu noskaņojumu.

Mājās paēd launagu, vakarīn, tad nuojem brūtei vainik, apsej drānu, jauniķim uzliek vecu zīdvest, zvejhūt. Izpuško brautvinkel, augšā pakar vainiku. Kas tur pasēž, tam uozlaiž iz galvas, vajag izsaperkties, jādod šnaps.
A. Medne, Kuršu kāpas, Latviešu tautas ticējumi, Prof. P. Šmits, 4. sējums